Info voor deelnemende bibs

De organisatie van het dictee is kinderspel. Creatief Schrijven vzw zorgt voor het complete pakket waarmee je als bib aan de slag kan.

Compleet pakket

 • Promotiemateriaal
 • Wervende tekst voor brochure, website, …
 • Het spelformat
 • Het draaiboek
 • Dé dicteetekst
 • De Powerpoint-presentatie met dicteewoorden
 • Leidraden voor jury en verbeteraars
 • De verbetersleutel
 • De Spellingbee-woorden
 • Balpennen
 • Een prijs voor de winnaar

Wat doet jouw bib zelf?

 • Het lokale netwerk betrekken
 • Zorgen voor een voorlezer, een presentator, een aantal juryleden, enkele verbeteraars en een Powerpoint-verantwoordelijke.
 • Een geschikte ruimte – bij voorkeur tussen de boeken - met projector, scherm, laptop, geluidsversterking (indien nodig), tafels en stoelen
 • De inschrijvingen noteren: het is zowel mogelijk om online in te schrijven (Creatief Schrijven stuurt je deze inschrijving dan door) als inschrijven in de bib zelf.